Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w roku szkolnym 2014/2015 certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” otrzymało nasze gimnazjum.
W dniu 3 czerwca 2015 roku Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała analizy wniosków nadesłanych przez szkoły do konkursu o certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”.

Czytaj więcej...

Wspólnie ustalamy zasady obowiązujące w naszej szkole

Open space – „Moja, Twoja, Nasza szkoła”.

Przeprowadzono debatę ogólnoszkolną na temat funkcjonowania różnych obszarów szkoły. Jednym z tematów było bezpieczeństwo na terenie Gimnazjum. Celem debaty było wypracowanie przez uczniów sposobów przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym. Efektem spotkania było przeprowadzenie zajęć we wrześniu 2014r. i opracowanie zasad i reguł obowiązujących na terenie szkoły. Tablice z zasadami zostały umieszczone w widocznych miejscach.

Prowadzimy zajęcia profilaktyczne

W roku 2013/2014 uczniowie z dwóch klas uczestniczyli w Treningu Zastępowania Agresji. Uczestnicy zajęć w sposób konstruktywny, zgodnie z zasadami ustalonymi na warsztatach, rozwiązywali ewentualne nieporozumienia. W sytuacjach, w których ich działania były nieskuteczne szukali pomocy u nauczycieli, wychowawcy lub pedagoga.

Na terenie szkoły odbywają się warsztaty z zakresu przeciwdziałania agresji oraz radzenia sobie ze złością. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów szkolnych lub trenerów z instytucji współpracujących ze szkołą (Fundacja „Praesterno”, CIRS).

W ramach działalności zespołu promocji zdrowia dla klas drugich i trzecich organizowano debatę dotyczącą uzależnień, którą przeprowadzono w ramach realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień „Noe”.

Pedagodzy szkolni prowadzą warsztaty przeciwdziałania cyberprzemocy. Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zajęcia odbywają się w oparciu o materiały Biblioteki programu „Dziecko w sieci” Fundacji Dzieci Niczyje

Kwestie dotyczące tego zjawiska są także tematem godzin wychowawczych oraz lekcji informatyki.

Rozwijamy wśród uczniów świadomość prawną

Na początku każdego roku szkolnego w klasach pierwszych prowadzone są przez funkcjonariuszy Policji prelekcje na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

W roku szkolnym 2014/2015 młodzież z klas trzecich uczestniczyła w projekcie „Edukacja prawna młodzieży” realizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów „Justicja

Dbamy o bezpieczeństwo uczniów poprzez organizację pracy grona pedagogicznego i organizację pracy szkoły

Nauczyciele dyżurują podczas przerw zgodnie z grafikiem. Dodatkowo pedagodzy monitorują miejsca, w których niektórzy uczniowie nie czują się w pełni bezpiecznie (np. toalety, szatnie, korytarze przy windach).

W Gimnazjum są organizowane aktywne przerwy. W czasie przerw udostępnione zostały sale lekcyjne i sala gimnastyczna, w których uczniowie pod okiem nauczyciela dyżurującego mogą spędzać czas zgodnie ze swoimi preferencjami (np. czytać, słuchać muzyki lub grać w piłkę lub w tenisa stołowego). Z obserwacji uczniów wynika, że chętnie korzystają z takiej propozycji spędzania czasu wolnego. Jednocześnie organizacja aktywnych przerw zapobiega powstawaniu sytuacji konfliktowych. Aktywność fizyczna jest także sposobem odreagowania stresu i obniżenia napięć, które bywały przyczyną sporów i aktów agresji.

Szkoła jest monitorowana. W roku szkolnym 2013/2014 zamontowano sześć dodatkowych kamer.

Systematycznie prowadzimy badania z zakresu bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2013/2014 wśród 402 uczniów została przeprowadzona ankieta badająca poziom poczucia bezpieczeństwa.

Zdaniem gimnazjalistów sposobem na polepszenie bezpieczeństwa w szkole jest wyciąganie, wobec uczniów łamiących zasady, konsekwencji przewidzianych w Statucie oraz zgłaszanie każdego zaobserwowanego aktu przemocy.

W roku szkolnym 2014/2015 szczegółowa diagnoza w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzona została w ramach konkursu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”. W badaniu ankietowym wzięło udział 180 uczniów. Z analizy ankiet wynika, że badani uczniowie w większości mają poczucie bezpieczeństwa w szkole, a jest to spowodowane tym, że w szkole panuje dobry klimat (38,7%), uczniowie przyjaźnią się ze sobą (33,3%), nauczyciele pełnią dyżury na przerwach (31%).

Integrujemy się

Na początku każdego roku szkolnego w klasach pierwszych odbywają się warsztaty integracyjne.

W roku szkolnym 2013/2014 oprócz warsztatów zorganizowano kilkugodzinne integracyjne zajęcia plenerowe. Zajęcia te miały na celu integrację środowiska szkolnego, zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w klasie, wzmacnianie więzi koleżeńskich, nabywanie przez uczniów umiejętności współpracy w grupie i porozumiewania się.

Konstruktywnie rozwiązujemy konflikty

Na terenie szkoły działają mediatorzy rówieśniczy. W każdej klasie został wybrany ombudsman, który odpowiada za dobre samopoczucie wszystkich swoich kolegów i jeśli zauważa, że komuś dzieje się krzywda ma obowiązek zareagować i w sytuacji konfliktu ma zaproponować skorzystanie z mediacji rówieśniczych, jeśli nie radzi sobie z problemem zgłasza go koordynatorowi mediacji rówieśniczych lub jednemu z jego zastępców. Mediatorzy zostali przeszkoleni przez trenera fundacji Amicorum.

Projekt MaGiA  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku:
   

Polecamy  

   

Librus  

   

Polityka cookies  

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na zapis cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.