Orientacja zawodowa

Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już u dzieci kilkuletnich. W miarę rozwoju dziecka i poszerzania się jego wiedzy o otaczającym świecie, zmieniają się jego preferencje zawodowe. Deklarowane wybory mają szansę na większą stabilność i głębszą motywację, jeśli będą oparte na aktywnie zdobytej wiedzy o wymaganiach zawodowych, jak i o własnych zdolnościach i ograniczeniach.

Dorośli w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się poglądów i postaw młodzieży (rodzice i nauczyciele) w celu podejmowania właściwej  decyzji zawodowej.

Ważna jest pomoc uczniom  w gromadzeniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, a także w dziedzinie poznawania samego siebie i tworzenia realistycznej samooceny.

Młodzież oczekuje wsparcia  w określeniu ich drogi życiowej, gdyż sami często nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie i trudno im dokonać obiektywnej samooceny. Należy ich tak przygotować, aby wybór zawodu był świadomy i dojrzały.

 Realizuję swoje zadania m. in. poprzez:

 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • pomoc w wyborze szkoły i zawodu uczniom z problemami zdrowotnymi,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych,

Moje zajęcia  z uczniami obejmują:

 • poznawanie różnych zawodów,
 • poznawanie osobowości,
 • autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,
 • konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych ,
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej,

Zapraszam uczniów oraz rodziców na konsultacje i porady indywidualne. Można umówić się osobiście lub przez dziennik elektroniczny.

Szkolny doradca zawodowy
Joanna Olszewska

Zapraszamy ponadto do odwiedzenia strony Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

 

Wrocławscy doradcy edukacyjno zawodowi oferują:

 • zajęcia grupowe z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • porady indywidualne dla uczniów i ich rodziców
 • spotkania informacyjne z rodzicami
 • e-poradnictwo poprzez witrynę www.doradcy-wroclaw.pl

Testy i prezentacje z zajęć grupowych: zainteresowania,  zdolności i umiejętności,  temperament, osobowość zawodowa.

Przydatne strony przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej:

www.doradcy-wroclaw.pl   

http://www.oke.wroc.pl/

http://www.bion.pl/wersja1/testy.htm    (testy nie całkiem serio)

 Inne:

1. Zainteresowania

2. Zdolności i umiejętności

3. Temperament, charakter

a) Temperament, charakter - prezentacja

4. Test Hollanda - skłonności zawodowe

a) Typy osobowości

 

PLAN PRACY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Główne cele programu

a) przygotowanie młodzieży gimnazjum do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej,

b) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych,

c) określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań,

d) przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

g)pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu,

h)współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

i) współpraca z przedstawicielami szkół średnich i grup zawodowychž 

 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
 • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
 • wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami

 Praca z uczniami podzielona zostanie na 3 etapy:

 1. Klasy pierwsze- realizować będą tematy pod hasłem „Poznaję samego siebie”
  Zadaniem w klasie I jest stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania swojej osobowości i odpowiedzi na pytanie:
  a ) Jakie są moje mocne i słabe strony ?
  b ) Co lubię w sobie najbardziej?
  c ) Co mnie naprawdę pasjonuje ?
  d ) Jaki jest mój system wartości, zainteresowania i zdolności ?
 2. Klasy drugie- realizować będą tematy pod hasłem „Poznajemy różne zawody”
  W klasie II uczniowie odpowiadają sobie na pytania:
  a ) W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w przyszłości?
  b ) Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący?
 3. Klasy trzecie- realizować będą tematy pod hasłem „Planowanie dalszej drogi kształcenia”
  W klasie III uczniowie powinni znaleźć odpowiedzi na pytania:
  a ) Jak wybrać szkołę?
  b ) Czym kierować się przy wyborze szkoły ?

CO DALEJ- DOKONAJ WYBORU?

- źródła wiedzy o szkołach ponadgimnazjalnych,

- zdolności, umiejętności i zainteresowania a osiągnięcia szkolne- warsztaty,

- testy predyspozycji zawodowych,

- udział klas III w warsztatach prowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego,

- wyjścia grupowe na zorganizowane dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych,

- zapoznanie ( prezentacja ) z wymaganiami i procedurami rekrutacyjnymi,

- spotkanie rodziców uczniów klasach trzecich z Doradcą Zawodowym,

- udzielanie porad indywidualnych

Projekt MaGiA  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku:
   

Polecamy  

   

Librus  

   

Polityka cookies  

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na zapis cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.