W III edycji Gry Miejskiej z Pazurem „Detektywi przyrody” wzięli udział uczniowie SP nr 83, SP nr 20,  SP nr 21, SP nr 78, SP nr 93 oraz Gimnazjum nr 24.  Na potrzeby gry miejskiej p. Lucyna Zygmunt i p. Dorota Krzyśko opracowały program edukacji ekologicznej „Detektywi przyrody”.

Cele programu: kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia, podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez działalność artystyczną i aktywizujące metody pracy, które rozbudzą ciekawość i kreatywność uczniów -  zostały zrealizowane.

Uczniowie w trakcie realizacji programu prowadzili badania, obserwacje, eksperymenty,  rozwiązywali  zagadki przyrodnicze. Terenem badań była najbliższa okolica szkoły – osiedle Karłowice ze szczególnym uwzględnieniem Parku im. Jana Kasprowicza i ogrodu klasztornego przy Parafii Św. Antoniego we Wrocławiu. Realizując program nawiązano współpracę ze środowiskiem akademickim (Studenckie Koło Naukowe Promotorzy Zdrowia z Uniwersytetu Medycznego).

W trakcie realizacji programu podjęto szereg działań ekologicznych, które miały na celu nie tylko poszerzenie wiedzy, ale także kształtowanie postaw proekologicznych.

1.Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum wzięli udział w plenerze fotograficznym, który odbył się w najbliżej okolicy szkoły. Uczniowie mieli bezpośredni kontakt ze światem przyrody i okazję doświadczania jej różnymi zmysłami. Po plenerze została zorganizowana  wystawa fotografii „Karłowickie cuda natury”, dostępna także dla społeczności lokalnej podczas Gry Miejskiej i Dnia Otwartego Gimnazjum nr 24.

2. Uczniowie klas trzecich gimnazjum zbierali rośliny, posługując się kluczem do oznaczania roślin rozpoznali gatunki rosnące w otoczeniu szkoły, a następnie wykonali zielniki „Rośliny karłowickich parków, skwerów i ulic".

3. Uczniowie klas trzecich gimnazjum na lekcjach geografii zastanawiali się, jak człowiek kształtuje przestrzeń wokół siebie (gospodarz czy użytkownik lub władca Ziemi?). Syntezą zdobytych wiadomości było wykonanie prac plastycznych, plakatów, map myśli, które zostały wyeksponowane społeczności lokalnej na wystawie wzdłuż ogrodzenia szkolnego.

4. Uczniowie klas I – III uczestnicząc w konkursie na fraszkę ekologiczną mieli okazję wyrazić własne poglądy w odniesieniu do przyrody, a także w formie literackiej dać wyraz emocjom dotyczącym ich własnej odpowiedzialności za otaczający nas świat. Posługiwali się także przemyśleniami innych ludzi, którym nieobojętne są losy środowiska naturalnego, tworząc wystawę „Motto ekologiczne”. 

5. Uczniowie klas II i III wzięli udział w III Grze Miejskiej z Pazurem „Detektywi przyrody” – grze edukacyjnej, opartej na metodach badawczych i problemowych. Gimnazjaliści pracowali zarówno jako współtwórcy zadań i organizatorzy, a także jako opiekunowie kolegów ze szkół podstawowych w trakcie trwania gry. Działania te kształtowały w nich poczucie odpowiedzialności za środowisko ich życia, skłaniały do refleksji na temat własnej postawy i możliwych działań sprzyjających ochronie środowiska. W trakcie gry „detektywi przyrody” mieli za zadanie m.in. rozpoznać rośliny rosnące w ogrodzie szkolnym, opracować projekt domu ekologicznego, przy pomocy studentów Uniwersytetu Przyrodniczego skomponować zdrowy jadłospis, rozpoznać zmysłami rosnące w najbliższym otoczeniu zioła i zbadać eksperymentalnie ich właściwości. Poszukiwanie ostatniego jaja dinozaura było inspiracją do stworzenia Dekalogu Młodego Ekologa. Uczniowie szkół podstawowych uczyli się określać wiek drzewa, badali jakość wody w Odrze, posługiwali się wiedzą dotyczącą rzek Wrocławia, poznawali składniki środowiska przyrodniczego i relacje zachodzące pomiędzy nimi na podstawie „Przygód kropelki wody”.

578Slajd01
578Slajd02
578Slajd03
578Slajd04
578Slajd05
578Slajd06
578Slajd07
578Slajd08
578Slajd09
578Slajd10
578Slajd11
578Slajd12
578Slajd13
578Slajd14
578Slajd15
578Slajd16
578Slajd17
578Slajd18
578Slajd19
01/19 
start stop bwd fwd
 • 578DSC08887
 • 578DSC08888
 • 578DSC08889
 • 578DSC08890
 • 578DSC08891
 • 578DSC08892
 • 578DSC08893
 • 578DSC08895
 • 578DSC08898
 • 578DSC08899
 • 578DSC08901
 • 578DSC08902
 • 578DSC08903
 • 578DSC08904
 • 578DSC08906
 • 578DSC08909
 • 578DSC08910

Projekt MaGiA  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku:
   

Polecamy  

   

Librus  

   

Polityka cookies  

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na zapis cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.