00
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
14
19
21
22
27
31
01/18 
start stop bwd fwd
 
 
liczba uczniów w szkole: 360
liczba nauczycieli: 42
liczba uczniów w klasie: 20-30
języki obce: angielski, niemiecki, włoski
opieka medyczna: pielęgniarka (pon., wt., czw. - 7.30-11.30; środa 11.30 - 15.30)
dostęp do Internetu: 2 pracownie w szkole - łącznie 26 stanowisk komputerowych, mobilna pracownia -25 iPadów
wyżywienie: sklepik szkolny
obiekty sportowe: sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, sala fitness, boisko, bieżnia
bezpieczeństwo: całodobowy monitoring
godziny zajęć: 7.10-15.50, zajęcia pozalekcyjne do ok. 18.00
   

Ewaluacja zewnętrzna

W dniach 10 – 17 września 2014 r. w szkole przeprowadzona była ewaluacja zewnętrzna.

Wizytatorzy do spraw ewaluacji zbierali i analizowali dane dotyczące działań szkoły.

Przedstawili raport, z którego wynika, że nasza szkoła:

Gimnazjum nr 24 im. Janusz Korczaka wypełnia w stopniu wysokim badane obszary i wymagania.

Zespół badaczy stwierdził:

  1. Prowadzenie w szkole diagnoz wstępnych, dotyczących wiadomości i umiejętności uczniów pozwala na pozyskanie wiedzy na temat ich osiągnięć w poprzednim etapie edukacyjnym, wykorzystywanie jej w realizacji podstawy programowej, projektowaniu i organizowaniu procesu kształcenia oraz podejmowania działań stymulujących rozwój młodzieży.
  2. Realizacja różnorodnych programów, projektów i innowacji pedagogicznych prowadzi zarówno do poszerzania wiedzy i kształcenia umiejętności, jak i kształtowania właściwych postaw uczniów.
  3. Rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów skutkuje podejmowaniem działań, również we współpracy z podmiotami wspierającymi uczniów, ukierunkowanych na udzielanie swoim wychowankom odpowiedniego wsparcia.
  4. Wszyscy nauczyciele prowadzą profilaktyczne działania antydyskryminacyjne, wynikające ze specyfiki szkoły.
  5. Nauczyciele stosują indywidualizację procesu edukacyjnego zgodnie z potrzebami uczniów m.in. poprzez stosowanie oceniania kształtującego.
  6. Wnikliwa analiza wyników badań wewnątrzszkolnych i egzaminów zewnętrznych prowadzona przez nauczycieli i dyrektora oraz wdrażanie wniosków z tych analiz przekłada się na osiąganie wyników kształcenia na miarę możliwości uczniów.

Projekt MaGiA  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku:
   

Polecamy  

   

Librus  

   

Polityka cookies  

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na zapis cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.