Jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznych przemian  społeczno-gospodarczych w świecie. Nie omijają one również edukacji. Świat się otwiera, co powoduje, że polscy uczniowie muszą być przygotowani do zupełnie nowych wyzwań, aktywni, kreatywni. Chcemy sprawić aby nasi uczniowie byli wyposażani  w wiedzę ale również kompetencje i umiejętności (np. współpracy, komunikowania się itd.) w świecie, który dopiero będzie. To ważne zadanie dla  uczniów XXI wieku.

Innowacja „Piątki projektowe czyli uczenie się w działaniu z językiem angielskim”  ma charakter programowo – organizacyjny. Przewidywany czas realizacji  obejmuje  trzy lata (pełny cykl kształcenia). W tym czasie uczniowie będą rozwiązywać problemy badawcze metodą projektu edukacyjnego oraz WebQuest. Na koniec każdego semestru zaplanowano czas  na podsumowanie  pracy, wnioski i prezentację efektów. W szkole powstał  interdyscyplinarny zespół nauczycieli, który pod okiem koordynatora będzie realizował program z uczniami. Programem zostanie objęta jedna klasa.

Nasze cele:

  1. Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i  nowoczesnych technologii.
  2. Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, informatyczno-technicznymi i językami obcymi poprzez stosowanie  metody problemowo/projektową.
  3. Zwiększenie motywacji i zainteresowania uczniów do kontynuacji kształcenia na kierunkach ścisłych – kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.

„Dzień projektowy” to dzień realizowania projektu. Uczniowie uczestniczący w realizacji programu pracują w 3 - 4 osobowych zespołach w ramach wybranego problemu badawczego dla całej grupy. Czas pracy w ramach jednego problemu badawczego określają wspólnie nauczyciele i uczniowie w zależności od wybranych do realizacji badań, doświadczeń i innych zadań. W każdym zespole są uczniowie o różnym potencjale edukacyjnym. Każdy zespół wykonuje ustalone zadania pod kierunkiem swojego lidera, przy ścisłej współpracy z nauczycielem. Sposób prezentowania zależy od przyjętych do wykonania zadań i wspólnej, uczniów i nauczycieli, decyzji w tej sprawie.

Materiał nauczania został podzielony na 6 głównych problemów badawczych, przypadający na każdy semestr:

  1. „Mój dom - moje miejsce” (rozszerzenie treści matematyki, informatyki i języka angielskiego)
  2. „Coś wisi w powietrzu czyli rzecz o meteorologii” (rozszerzenie treści matematyki, geografii i języka angielskiego)
  3. „Przebojowa architektura” (rozszerzenie treści matematyki, techniki  i języka angielskiego)
  4. Chemia kwaśno-słodka” (rozszerzenie treści matematyki/chemii i języka angielskiego)
  5. „Wyruszamy w kosmos” (rozszerzenie treści matematyki,  fizyki  i języka angielskiego)
  6. „W moim ogrodzie" (rozszerzenie treści matematyki, biologii  i języka angielskiego).

W obudowie programu znajdują się  WebQuesty przygotowane przez interdyscyplinarne zespoły nauczycieli. Zakres, złożoność i wielość zadań do rozwiązania wybranego problemu badawczego uwzględniają charakterystykę uczniów pracujących w zespołach projektowych i warunki specyficzne dla pracy w  szkole.

Naszym celem jest wdrożenie zmiany w myśleniu o współczesnej szkole i adaptacja ciekawych  działań np. w szeroko  pojętej mobilnej edukacji w naszej szkole. Wykorzystuje zmiany w programach  nauczania matematyki, chemii, biologii,  fizyki, informatyki i techniki oraz języka angielskiego w gimnazjum, które w sposób ciekawy integrują treści ale przede wszystkim – umiejętności ponadprzedmiotowe. Bardzo istotnym elementem jest stosowanie nowoczesnych technologii z wykorzystaniem m.in. iPadów, telefonów komórkowych, smartphonów,  komputerów itd.

 

Zrealizowane WebQuesty:

Semestr 2: „Coś wisi w powietrzu czyli rzecz o meteorologii”
- rozszerzenie treści matematyki, geografii i języka angielskiego

Zrealizowane WebQuesty:

Semestr 5:
- rozszerzenie treści matematyki, biologii i języka angielskiego

Zrealizowane WebQuesty:

Podkategorie

Projekt MaGiA  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku:
   

Polecamy  

   

Librus  

   

Polityka cookies  

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na zapis cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.