Dyrektor Marzanna Wolska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wicedyrektor Anna Malinowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat:

Godziny pracy 7.30-15.30, telefon/fax: 71 325 19 36

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pedagog szkolny: Barbara Grabiec, Joanna Olszewska

Pielęgniarka: pn, wt, czw - 7.30-11.30, śr. 11.30-15.30

Biblioteka szkolna działająca w ramach filii biblioteki miejskiej dostępna dla uczniów w czasie przerw.

Godziny pracy: poniedziałek 10-18, wtorek 10-16, środa 12-16, czwartek 10-18, piątek 10-18

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 30 zł prosimy dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy Gimnazjum 24 we Wrocławiu
22 1240 4025 1111 0010 0415 5068
BANK PEKAO S. A. - II Oddział we Wrocławiu

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ubezpieczenia uczniów 2016/17

SKŁADKA: 45 zł

Librus

W przypadku zgubienia/zapomnienia hasła proszę się zgłosić do sekretariatu szkoły. Login i hasło dla ucznia sekretariat może wydać dziecku, natomiast login i hasło dla rodzica  sekretariat wydaje tylko rodzicowi.

Nie podajemy loginów i haseł przez telefon ani mailowo.

Hasła i loginy można odzyskiwać wielokrotnie.

Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych

 W przypadku zgubienia przez dziecko legitymacji szkolnej można starać się o wyrobienie jej duplikatu podlegającego opłacie 9 zł. Pieniądze wpłaca się na konto szkoły (numer do pobrania w sekretariacie szkoły), sekretariat nie pobiera pieniędzy.

Z potwierdzeniem wpłaty, podaniem o wyrobienie duplikatu oraz zdjęciem uczeń udaje się do sekretariatu, z reguły legitymacja gotowa do odbioru jest w ciągu 1 lub 2 dni (w zależności od obecności Pani Dyrektor).

Zwolnienia lekarskie z zajęć wychowania fizycznego

W przypadku posiadania takiego zwolnienia rodzic jest zobligowany niezwłocznie (przez dziecko) dostarczyć dokument do szkoły. Zwolnienia do 1 miesiąca składa się u nauczyciela wychowania fizycznego. Zwolnienia powyżej miesiąca składa się w sekretariacie szkoły, po czym wydawana jest decyzja administracyjna zwalniająca dziecko z zajęć wychowania fizycznego na okres zawarty w zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienia uczniów z lekcji

Uczniowie opuszczający szkołę przed zakończeniem lekcji przewidzianych w planie na dany dzień muszą mieć pisemną zgodę Rodziców/ Opiekunów, którą okazują wychowawcy klasy.

W sytuacjach nagłych dziecko musi zostać odebrane przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną bliską osobę dorosłą (wtedy rodzic zobligowany jest zadzwonić do szkoły i powiadomić o tym sekretariat) po wypisaniu tego faktu w specjalnym zeszycie znajdującym się w sekretariacie szkoły.

Uczniowie nie mogą wychodzić ze szkoły w trakcie trwania ich lekcji samodzielnie, szkoła wypuszcza dziecko tylko pod opieką osoby dorosłej. Nie możemy honorować zwolnień telefonicznych i mailowych.

Usprawiedliwienia

Po zakończonej chorobie uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie w ciągu 7 dni od momentu powrotu do szkoły. Usprawiedliwieniem może być zaświadczenie lekarskie lub napisane przez rodziców/opiekunów z podaniem powodu nieobecności ucznia w szkole. Po upływie 7 dni szkolnych godziny te pozostają nieusprawiedliwione.

W sytuacji nieobecności dłuższej niż 7 dni rodzic ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę lub sekretariat szkoły.

Rodzic/opiekun lub zainteresowany uczeń zobowiązany jest dostarczyć opinię lekarza o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego i informatyki do Dyrektora Szkoły w terminie pierwszych 7 dni obejmujących okres zwolnienia.

Projekt MaGiA  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku:
   

Polecamy  

   

Librus  

   

Polityka cookies  

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na zapis cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.