Jesteśmy szkołą – Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka, należącą do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasze działania prozdrowotne zostały wpisane w program dydaktyczno-wychowawczy szkoły i są realizowane.  Kontynuujemy działania, doskonalimy się i poszerzamy wiedzę oraz umiejętności w zakresie profilaktyki, współpracujemy i  wymieniamy doświadczenia z innymi szkołami.

Społeczność szkolna zatwierdziła program „Szkoła Promująca Zdrowie na lata 2015-2017” do realizacji. Szkolnym koordynatorem ds. promocji zdrowia w naszej szkole jest p. Małgorzata Wołek

Bierzemy  udziału w szkoleniach z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień.

Dążymy do osiągania „Standardów Szkoły Promującej Zdrowie”.

Bierzemy  udziału w szkoleniach z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień.

Dążymy do osiągania „Standardów Szkoły Promującej Zdrowie”.

Realizujemy  edukację zdrowotnej z wykorzystaniem scenariuszy zajęć opracowanych w ramach Programu Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Deklarujemy chęć zmiany asortymentu produktów w sklepikach szkolnych we współpracy z Panią Grażyną Karczewską- dietetykiem.

Deklarujemy dążenie do otrzymania certyfikatu w zakresie: prowadzenia edukacji zdrowotnej, zmiany asortymentu produktów w sklepiku szkolnym, aktywności fizycznej młodzieży.

 

CEL OGÓLNY:

 1. Kształtowanie  zachowań (stylu życia) i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie.
 2. Kształtowanie motywacji wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 1. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym - AIDS.
 2. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności.
 3. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych.
 4. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.
 5. Higiena wieku dojrzewania.
 6. Zwiększenie aktywności fizycznej - wady postawy.
 7. Pogłębienie wiedzy na temat wypadków i urazów oraz  ich przyczyn i skutków.
 8. Pogłębianie wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego.
 9. Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 10. Kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych.
 11. Propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród młodzieży szkolnej jako formy zmniejszającej zachowania agresywne. Promowanie zasad fair play.
 12. Rozwijanie współpracy z rodzicami, instytucjami, Strażą Miejską, Policją.
 13. Diagnozowanie zachowań uczniów w różnych sytuacjach.
 14. Uczenia zasad współżycia w grupie.

W piękne sobotnie przedpołudnie 27 września 2014 kilka osób z naszej szkoły postanowiło wziąć udział w imprezie, pt. "Trzymaj formę - VII Bieg po zdrowie". Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dolnośląskie Centrum Onkologii oraz Wrocławski Szkolny Związek Sportowy po raz kolejny zaprosili nas do Parku Słowackiego na plenerowe spotkanie rekreacyjno - integracyjne. Warto podkreślić, iż już od kilku lat startujemy w Biegu i zawsze tworzymy liczną grupą- "Tak trzymać"!!

Rywalizacja była dość duża a trasa wymagająca. Naszym gimnazjalistą poszło znakomicie, starczyło sił na świetny finisz. Czas na świeżym powietrzu umilały pokazy klubów tanecznych. A rozgrzewkę przed biegiem prowadzili instruktorzy zumby. Ponadto uczniowie mogli brać udział  w  rozgrywkach sportowych min . piłki nożnej oraz koszykówki pod okiem trenerów osiedlowych.  Dla młodszych uczestników były przewidziane konkurencje indywidualne oraz tory przeszkód. Impreza minęła w świetnej atmosferze. Każdy z uczestników imprezy otrzymał okolicznościową koszulkę z numerem startowym a po biegu II śniadanie, które wspólnie kosztowaliśmy.

 • 578Slajd3
 • 578Slajd4
 • 578Slajd5
 • 578Slajd6
 • 578Slajd7
 • 578Slajd8
 • 578Slajd9

W ramach Światowego Dnia Zdrowia nasza szkoła brała udział w kampanii  edukacyjno - informacyjnej o kleszczach, czyli o pajęczakach należących do podgromady roztoczy.  Przygotowane zostały prezentacje multimedialne oraz pogadanki na ten temat we wszystkich klasach.

Na świecie znanych jest około 800 gatunków, natomiast w Polsce jak na razie stwierdzono jedynie 20. Zamieszkują one lasy, łąki i gęste krzewy. Zapadają w sen zimowy. Budzą się gdy gleba osiąga temperaturę 5-7 stopni. Są najbardziej aktywne od godziny 8-9, od 11-12 i od 16 aż do zmroku.

Dlaczego kleszcze są niebezpieczne?

Kleszcze przenoszą różne choroby. W Polsce jest ich tylko dwie: borelioza, oraz kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). W innych krajach są to także choroby takie jak m.in.: babeszjoza czy tularemia.


Czytaj więcej...

 W naszej szkole zespół promocji zdrowia zauważył duże zainteresowanie dopingiem. Dlatego też we wszystkich  klasach drugich zostały przeprowadzone lekcje na temat dopingu w sporcie. Studenci wraz z nauczycielem wychowania fizycznego  przeprowadzili lekcje multimedialne na ten temat.

Czym tak właściwie jest doping?

Doping to sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej zawodnika metodami wykraczającymi poza normalny, "naturalny" trening.  Ogólnie za doping uważa się metody medyczne, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, które zostały oficjalnie zabronione.

Ze względu na stosowane metody, doping wydolnościowy można podzielić na:
● Genetyczny – polegający na modyfikacji kodu genetycznego zawodnika (wszczepy tkanek
   obcych, ingerencja w geny zawodnika, preparaty zawierające zmodyfikowane mikro
   organizmy)
● Farmakologiczny – polegający na podawaniu biologicznie czynnych związków   
   chemicznych. (sterydy anaboliczne, hormony, stymulanty)
● Fizjologiczny – polegający na wymienianiu płynów ustrojowych, zwłaszcza krwi
   i przeszczepach tkanek  (transfuzja krwi, przeszczepy, usuwanie tkanek tłuszczowych)

Dlaczego ludzie stosują doping?

Zawodnicy, zwłaszcza zawodowi chcą osiągnąć jak największą masę ciała w jak najkrótszym czasie, trwale zwiększyć zdolność organizmu do znoszenia długotrwałego wysiłku fizycznego, oraz zwiększyć swoją odporność na ból. Czyli krótko mówiąc w celach siłowych, wytrzymałościowych i stymulujących.

Czy doping jest niebezpieczny?

Środki dopingujące powodują rozrost tkanki mięśniowej, zaś hamują wydłużania kości długich. Efektem ich stosowania mogą być również: agresywne zachowanie, zawroty głowy, zaburzenia stanu, depresja, mdłości wymioty, biegunka, uszkodzenie wątroby, wzrost ciśnienia krwi i przerost mięśnia sercowego bez odpowiedniego rozwoju naczyń wieńcowych, co prowadzi do zawału serca. U młodych osób doping powoduje zaburzenia dojrzewania oraz niepłodność w dorosłości.
Stosowanie dopingu prowadzi do trwałych zmian w organizmie, niekiedy do kalectwa lub śmierci. Działają szkodliwie na wiele układów narządów, w tym ruchu, nerwowy, pokarmowy, krążenia i płciowy.

Pierwszą organizacją, która poważnie podeszła do zwalczania dopingu była Międzynarodowa Amatorska Federacja Lekkiej Atletyki, w 1928r organizacja ta formalnie zakazała wszelkich form dopingu wydolnościowego. Aktualnie najpopularniejszą organizacją jest WADA.

 


Na szczęście istnieje też doping pozytywny. Jest to popularny wśród kibiców aplauz, czyli zagrzewanie zawodników do walki. Wyrażany w wielu formach, najczęściej poprzez oklaski, krzyki, śpiewy, wywieszanie transparentów, machanie flagami, granie na trąbkach, bębnach i tym podobne. Doping ten w porównaniu do wymienionych wcześniej ma pozytywny wpływ na organizm. Motywuje człowieka do walki, rywalizacji i większego wysiłku. Czyli do lepszych osiągnięć.

W ramach realizacji programu promocji zdrowia na lekcjach wychowania zdrowotnego, rozmawialiśmy o wpływie aktywności fizycznej na zdrowe i długie życie współczesnego człowieka.

„Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu”

Są to słowa Wojciecha Oczko, który był kiedyś nadwornym lekarzem Stefana Batorego. I miał on rację.

Dlaczego tak jest?

Ponieważ człowiek, na przestrzeni swojej ewolucji, przystosował się do dużej aktywności ruchowej. Dopiero od kilku pokoleń, dzięki udogodnieniom cywilizacyjnym w znacznym stopniu ograniczyliśmy aktywność ruchową. Teraz nie idziemy do szkoły na piechotę. Nie spędzamy czasu na świeżym powietrzu, na podwórku, grając z kolegami w piłkę nożna, w berka, czy nawet w chowanego. Wszędzie jeździmy autem, czy tramwajem, a wolny czas spędzamy przed komputerem czy to oglądając filmy czy gadając z kimś przez facebook’a.

Kardiolodzy zalecają aktywność fizyczną 3/30/130, czyli 3 razy w tygodniu 30 minut aktywności na poziomie takim, by podnieść tętno do 130/min. Nie ważny jest rodzaj aktywności fizycznej, tylko sam fakt jej uprawiania. To tylko 1,5 godziny w tygodniu, czyli jeden film, albo dwa odcinki serialu, aby zmniejszyć podatność na choroby.

Te 1,5 godziny może uchronić nas przed:
● zawałem
● nadciśnieniem tętniczym
● nadwagą
● otyłością
● obniżeniem objętości oddechowej płuc
● osłabieniem mięśni oddechowych
● obniżeniem objętości minutowej serca (ilości krwi przepompowywanej przez serce w ciągu minuty)
● spadkiem ilości erytrocytów
● zanikiem mięśni
● zwiększeniem ryzyka wystąpienia osteoporozy
● udarem mózgu
● cukrzycą typu 2
● bólami kręgosłupa i dolegliwościami stawowymi
● depresją


Najczęstsze powody braku aktywność fizycznej to:
● brak motywacji
● strach przed wyśmianiem ze strony rówieśników

Ludzie martwią się o swoje zdrowie, nie wiedząc najczęściej czym tak naprawdę zdrowie jest. Najbardziej aktualną definicją zdrowia jest ta, którą przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia: „zdrowie to pozytywny stan samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie tylko brak choroby, czy ułomności”.

Aktywność ruchową można uznać za element zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom, oraz radzeniem sobie ze stresem. Czyli praktycznie wszystkim, co składa się na zdrowie człowieka.

Stosowanie zasady 3/30/130, czyli 1,5 godziny aktywności fizycznej, może zdziałać więcej, niż codzienna porcja leków, uchronić przed poważnymi zaburzeniami zdrowia, pomóc utrzymać szczupłą sylwetkę i zapobiec zachorowaniu na depresję.

Nasza szkoła jest w sieci Szkół Promujących Zdrowie. To już "VII bieg po zdrowie", organizowany w ramach programu "Trzymaj formę". Promujemy zdrowy i aktywny styl życia. Podczas takich imprez uczymy się, jak można aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu, i poznajemy różne sporty, spędzając czas ze znajomymi. Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę, brali udział w biegu alejkami parku na dystans ok. 900 metrów, rozgrywkach mini piłki nożnej i badmintona oraz w rzutach piłką do kosza. Mogli wykazać się przy tym duchem walki, chęcią współzawodnictwa, siłą i wytrwałością w pokonywaniu własnych słabości.

 • 01
 • 02
 • 03

Czytaj więcej...

Projekt MaGiA  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku:
   

Polecamy  

   

Librus  

   

Polityka cookies  

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na zapis cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.