– zmiana wprowadzana do naszej Szkoły od września 2013 r. głównie w klasach pierwszych i drugich

Jednym z największych problemów oświaty jest brak zaangażowania uczniów w proces uczenia się i motywacji do nauki. Uczniowie często deklarują, że nie lubią szkoły, nie widzą sensu uczęszczania do niej. Dlatego wprowadzamy zmiany, które mogą zmienić stosunek uczniów do nauki.

Ocenianie kształtujące jest czymś więcej niż samym ocenianiem, jest to sposób nauczania nastawiony na pomoc uczniowi w przyswajaniu wiedzy i umiejętności. Ocenianie kształtujące jest jednym ze sposobów budowania atmosfery uczenia się. Akcentujemy w nim wspieranie uczniów przez nauczycieli, brak konkurencji, motywowanie i zwiększanie odpowiedzialności uczniów za uczenie się. We wdrażaniu OK ważny jest aktywny uczeń, świadomy swojej roli w procesie uczenia się.

Czym jest ocenianie kształtujące?

Ocenianie kształtujące jest sposobem pracy nauczycieli i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się uczniów.

Dzięki temu można:

  • modyfikować dalsze nauczanie i uczenie się,
  • dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im się uczyć.
  • Włączyć ucznia do współodpowiedzialności za uczenie się

Czemu służą cele w języku ucznia i nacobezu?

Uczniowie mają być świadomi celów, do których dążą, dlatego nauczyciel formułuje je w języku dla nich zrozumiałym i podaje uczniom na początku zajęć. Pamięta także o tym, by uczniowie wiedzieli, na co będą zwracać uwagę (nacobezu) ucząc się i po czym poznają, że osiągnęli cele lekcji. Dzięki nacobezu uczniowie wiedzą, jakie wiadomości i umiejętności muszą opanować na lekcji i jaki poziom wykonania zadania jest wymagany. To sprawia, że mogą być bardziej skupieni na celu, lecz również – mogą sami określić, co osiągnęli, a czego jeszcze nie.

Informacja zwrotna a Rodzice.

Informacja zwrotna jest istotna również dla rodziców. Sformułowana w sposób jasny i czytelny umożliwia rodzicom śledzenie postępów dziecka w nauce, udzielenie mu pomocy czy zmotywowanie go do poprawy wyników. Rodzic powinien być sojusznikiem nauczyciela.

578Slajd01
578Slajd02
578Slajd03
578Slajd04
578Slajd05
578Slajd06
578Slajd07
578Slajd08
578Slajd09
578Slajd10
578Slajd11
578Slajd12
01/12 
start stop bwd fwd

Projekt MaGiA  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku:
   

Polecamy  

   

Librus  

   

Polityka cookies  

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na zapis cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.